Finwire Table #1

Poolia, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning43237016,8%
Rörelseresultat11,91,7600,0%
Rörelsemarginal2,8%0,5%
Resultat före skatt12,80,112 700,0%
Nettoresultat10,2-1
Resultat per aktie, kronor0,22-0,02
Kassaflöde från löpande verksamhet17,831,4-43,3%