Finwire Table #1

Neles, MEURQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Orderingång153,9190,9-19,4%
Nettoomsättning129,1125,52,9%136,8-5,6%
EBITA, justerat15,916,7-4,8%
Rörelseresultat15,114,44,9%14,54,1%
Rörelsemarginal11,7%11,5%10,6%
Resultat per aktie, EUR0,070,0616,7%0,070,0%