Finwire Table #1

Evolution, MEURQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning235,82169,2%115,1104,9%
EBITDA160,11469,7%64,1149,8%
EBITDA-marginal67,9%67,6%55,7%
Rörelseresultat141,657,2147,6%
Rörelsemarginal60,1%49,7%
Resultat före skatt140,757,0146,8%
Nettoresultat13211712,8%54,2143,5%
Resultat per aktie, EUR0,60,30100,0%