Finwire Table #1

Probi, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning171,3157,88,6%
EBITDA47,129,957,5%
EBITDA-marginal27,5%18,9%
Rörelseresultat30,111173,6%
Rörelsemarginal17,6%7,0%
Nettoresultat22,610,7111,2%
Resultat per aktie, kronor1,990,94111,7%