Finwire Table #1

Alimak, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Orderingång1 0731 0670,6%
Nettoomsättning846916-7,6%
EBITA957920,3%
EBITA-marginal11,2%8,6%
Rörelseresultat866826,5%
Rörelsemarginal10,2%7,4%
Resultat före skatt835453,7%
Nettoresultat634153,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet11212833,3%