Finwire Table #1

Net Insight, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning77,976,02,5%
EBITDA2,61,1136,4%
EBITDA-marginal3,3%1,4%
Rörelseresultat3,14,8-35,4%
Rörelsemarginal4,0%6,3%
Nettoresultat3,91,3200,0%
Resultat per aktie, kronor0,010,00