Finwire Table #1

Hugo Boss, MEURQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning583584,3-0,2%825-29,3%
Rörelseresultat1313,1-0,8%124-89,5%
Rörelsemarginal2,2%2,2%15,0%
Nettoresultat-1960
Resultat per aktie, EUR-0,300,87
Utdelning per aktie, EUR0,04