Finwire Table #1

Rush Street Interactive, MUSDQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning100,095,15,2%27,8259,7%
EBITDA, justerat-1,3-1,3
Nettoresultat-48,8-15,1