Finwire Table #1

Norwegian, MNOKQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning669,88 944-92,5%
Rörelseresultat-15 880-1 278
Rörelseresultat, justerat-14 884-1 198
Nettoresultat-16 628-1 873