Finwire Table #1

Bayer, MEURQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning9 99510 120-1,2%10 750-7,0%
EBITDA, justerat2 3922 490-3,9%2 476-3,4%
EBITDA-marginal, justerad23,9%24,6%23,0%
Rörelseresultat1 515389289,5%
Rörelsemarginal15,2%3,6%
Rörelseresultat, justerat1 4481 31110,5%
Rörelsemarginal, justerad14,5%12,2%
Nettoresultat3081 414-78,2%
Resultat per aktie, EUR0,321,44-77,8%
Resultat per aktie, justerat, EUR1,321,292,3%
Utdelning per aktie, EUR2,002,11-5,2%2,80-28,6%