Finwire Table #1

Puma, MEURQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning1 5201 5100,7%
Rörelseresultat63,360,54,6%55,214,7%
Rörelsemarginal4,2%4,0%
Nettoresultat24,725,7-3,9%17,838,8%
Resultat per aktie, EUR0,160,1233,3%
Utdelning per aktie, EUR0,160,24-33,3%