Finwire Table #1

Net Insight, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning107,5105,22,2%
EBITDA-5,6-31,9
Rörelseresultat-4,0-24,1
Nettoresultat-6,8-20,6
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet38,918,1114,9%