Finwire Table #1

Bioinvent, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning98,725,4288,6%
Rörelseresultat29,4-40,5
Rörelsemarginal29,8%
Resultat före skatt28,5-40,9
Nettoresultat28,5-40,9
Resultat per aktie, kronor0,74-2,04
Kassaflöde från löpande verksamhet29,2-27,2
Likvida medel729,3154,0373,6%
Utdelning per aktie, kronor00