Finwire Table #1

NCAB Group, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Orderingång681,4479,742,0%
Nettoomsättning514,9422,421,9%
EBITA52,241,226,7%
EBITA-marginal10,1%9,8%
Rörelseresultat50,140,723,1%
Rörelsemarginal9,7%9,6%
Nettoresultat35,231,711,0%
Resultat per aktie, kronor1,881,880,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet47,044,94,7%
Utdelning per aktie, kronor5,000