Finwire Table #1

Allianz, BEURQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning35,635,50,3%
Rörelseresultat2,982,796,8%2,758,4%
Rörelsemarginal8,4%7,7%
Nettoresultat1,901,95-2,6%
Resultat per aktie, EUR4,414,46-1,1%
Utdelning per aktie, EUR9,609,63-0,3%9,600,0%