Finwire Table #1

Malmbergs, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning190,0183,53,5%
Rörelseresultat20,118,86,9%
Rörelsemarginal10,6%10,2%
Resultat före skatt18,918,14,4%
Nettoresultat14,714,14,3%
Resultat per aktie, kronor1,841,764,5%
Utdelning per aktie, kronor1,500