Finwire Table #1

Nibe, MkrQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning7 6857 4523,1%7 1377,7%
Rörelseresultat1 5241 10138,4%95359,9%
Rörelsemarginal19,8%14,8%13,4%
Rörelseresultat, justerat1 1711 1016,4%95322,9%
Rörelsemarginal, justerad15,2%14,8%13,4%
Resultat före skatt1 4761 06039,2%88666,6%
Nettoresultat1 22981351,2%68579,4%
Utdelning per aktie, kronor1,551,503,3%1,4010,7%