Finwire Table #1

Rio Tinto, BUSD2 0202 019Förändring
Nettoomsättning44,6143,163,4%
EBITDA, justerat23,9021,2012,7%
EBITDA-marginal, justerad53,6%49,1%
Nettoresultat9,778,0122,0%
Utdelning per aktie, USD4,022,3174,0%