Finwire Table #1

Maersk Drilling, MUSD2 020KonsensusFörändring mot konsensus2 019Förändring
Nettoomsättning1 0961 0247,0%1 222-10,3%
EBITDA, justerat2892745,5%415-30,4%
Nettoresultat-1 653-113