Finwire Table #1

Metsä Board, MEURQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning473,1473,4-0,1%478,4-1,1%
EBITDA, justerat85,287,0-2,1%59,443,4%
EBITDA-marginal, justerad18,0%18,4%12,4%
Rörelseresultat, justerat64,562,92,5%39,165,0%
Rörelsemarginal, justerad13,6%13,3%8,2%