Finwire Table #1

Alimak, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Orderingång8441 073,3-21,4%
Nettoomsättning9331 143,4-18,4%
EBITA, justerat127,6151,5-15,8%
Rörelseresultat77,2122,9-37,2%
Rörelsemarginal8,3%10,7%
Resultat före skatt70,5104,9-32,8%
Nettoresultat49,887,8-43,3%
Resultat per aktie, kronor0,921,62-43,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet164226-27,4%
Utdelning per aktie, kronor3,003,25-7,7%