Finwire Table #1

Adyen, MEURQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning379,4374,91,2%296,627,9%
EBITDA236,8211,911,8%174,535,7%
EBITDA-marginal62,4%56,5%58,8%
Nettoresultat163,1155,94,6%128,427,0%