Finwire Table #1

DFDS, MdkkQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning3 7613 7270,9%4 008-6,2%
EBITDA, justerat7697660,4%771-0,3%
EBITDA-marginal, justerad20,4%20,6%19,2%
Rörelseresultat, justerat28925712,5%
Rörelsemarginal, justerad7,7%6,4%