Finwire Table #1

Evolution, MEURQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning177,71648,4%10667,6%
EBITDA96,2104-7,5%55,872,4%
EBITDA-marginal54,1%63,4%52,6%
EBITDA, justerat115,655,8107,2%
EBITDA-marginal, justerad65,1%52,6%
Rörelseresultat84,894-9,8%48,774,1%
Rörelsemarginal47,7%57,3%45,9%
Nettoresultat80,683-2,9%46,872,2%
Resultat per aktie, EUR0,420,2661,5%
Utdelning per aktie, EUR0,680,79-13,9%0,4261,9%