Finwire Table #1

Profilgruppen, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning371,6381,9-2,7%
Rörelseresultat5,322,7-76,7%
Rörelsemarginal1,4%5,9%
Resultat före skatt10,323,5-56,2%
Nettoresultat7,418,9-60,8%
Resultat per aktie, kronor0,862,42-64,5%
Utdelning per aktie, kronor00