Finwire Table #1

Electra Gruppen, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning610,4569,37,2%
Rörelseresultat15,512,623,0%
Rörelsemarginal2,5%2,2%
Resultat före skatt14,412,614,3%
Nettoresultat11,79,227,2%
Resultat per aktie, kronor2,241,7726,6%
Utdelning per aktie, kronor4,253,2530,8%