Finwire Table #1

Stora Enso, MEURQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning2 1542 165-0,5%2 411-10,7%
EBITDA274277-1,1%
EBITDA-marginal12,7%11,5%
Rörelseresultat289680-57,5%
Rörelsemarginal13,4%28,2%
Rörelseresultat, justerat118138124
Rörelsemarginal, justerad5,56,4%5,1
Resultat före skatt260646-59,8%
Nettoresultat23790163,3%519-54,3%
Resultat per aktie, EUR0,300,66-54,5%
Utdelning per aktie, EUR0,300,37-18,9%0,300,0%