Finwire Table #1

Naxs, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Rörelseresultat25,39,2175,0%
Resultat före skatt30,110,8178,7%
Nettoresultat30,110,8178,7%
Resultat per aktie, kronor2,700,96181,3%
Utdelning per aktie, kronor3,003,000,0%