Finwire Table #1

Arctic Zymes, MNOKQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning22,116,335,6%
EBITDA6,84,938,8%
EBITDA-marginal30,8%30,1%
Rörelseresultat6,24,537,8%
Rörelsemarginal28,1%27,6%
Nettoresultat36,24,1782,9%