Finwire Table #1

Philips, BEURQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning6,005,941,0%5,960,7%
EBITA, justerat1,141,130,9%1,076,5%
Nettoresultat6035568,5%
Utdelning per aktie, EUR0,850,850,0%