Finwire Table #1

Bang & Olufsen, MdkkQ2-2020/2021Q2-2019/2020Förändring
Nettoomsättning69362710,5%
EBITDA74-21
EBITDA-marginal10,7%
Rörelseresultat25-77
Rörelsemarginal3,6%
Resultat före skatt18-76
Nettoresultat12-60
Resultat per aktie, dkk0,10,10,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet17568157,4%