Finwire Table #1

Case Fair Play, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent1,0
Fond i år, förändring i procent-1,7