Finwire Table #1

SEB Bioteknikfond C, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-5,8
Index MM, förändring i procent-3,1
Fond i år, förändring i procent-5,3
Index i år, förändring i procent4,3