Finwire Table #1

Fondita Healthcare, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-3,69
Fond i år, förändring i procent1,50