Finwire Table #1

Consensus Småbolag A, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-4,45
Fond i år, förändring i procent57,61