Finwire Table #1

Crowdstrike, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-6,85