Finwire Table #1

Skandia Smart Balanserad, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-2,60
Index MM, förändring i procent-2,44