Finwire Table #1

Skandia Smart Försiktig, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-1,34
Index MM, förändring i procent-0,73