Finwire Table #1

Skandia Smart Offensiv, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-4,31
Index MM, förändring i procent-4,14