Finwire Table #1

DNB Health Care, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-7,0
Index MM, förändring i procent-5,4
Fond i år, förändring i procent-14,5
Index i år, förändring i procent-3,9