Finwire Table #1

DNB Grønt Norden, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-6,1
Index MM, förändring i procent-5,4
Fond i år, förändring i procent5,7
Index i år, förändring i procent2,3