Finwire Table #1

DNB Teknologi, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-1,9
Index MM, förändring i procent-3,9
Fond i år, förändring i procent0,9
Index i år, förändring i procent10,8