Finwire Table #1

Skandia Sverige Exponering, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-6
Index MM, förändring i procent-6,5