Finwire Table #1

Skandia Global Exponering, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-3,7
Index MM, förändring i procent-3,6