Finwire Table #1

Skandia Japan Exponering, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-1,9
Index MM, förändring i procent-1,9