Finwire Table #1

Skandia Europa Exponering, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-6,1
Index MM, förändring i procent-6