Finwire Table #1

Skandia Nordamerika Exponering, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-3,3
Index MM, förändring i procent-3,3