Finwire Table #1

Skandia Korträntefond, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent0
Index MM, förändring i procent0