Finwire Table #1

Skandia Kapitalmarknadsfonden, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-0,1
Index MM, förändring i procent0,1
Fond i år, förändring i procent1,6