Finwire Table #1

UB EM Frontier Real Assets, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent0,7
Index MM, förändring i procent2,7